top of page

Mijn CV

Opleiding, training en werk

2020

Perinatale counselor

Ik startte deze opleiding bij de organisatie Draag Kracht om een ruimer theoretisch kader te krijgen en praktische tools, om de normale psychologisch fenomenen te herkennen en te begeleiden. Daarnaast ook de risicofactoren na te kunnen gaan en stoornissen te kunnen detecteren. Eerste psychologische hulp te bieden in de perinatale periode volgens verschillende thema's zoals hechting, beleving partners, rouw .... .

2016

Vroedvrouw

In 2016 studeerde ik af als vroedvrouw aan Vives in Kortrijk. Ik deed stage in het verloskwartier van het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel, het Europees Ziekenhuis in Ukkel en op verschillende materniteiten. Het psychologische aspect was tijdens de verschillende stage mijn drijfveer

2002-2005

Master Medische Sociale wetenschappen 

In 2005 behaalde ik een master in de medische sociale wetenschappen aan de Vrije Universtiteit Brussel.  Tijdens deze opleiding deed ik een kwalitatief onderzoek in Zuid- Afrika, met als titel 'Dood van de ouders door de ogen van weeskinderen en hun caregivers'
Dit was een verkennend kwalitatief onderzoek bij AIDS-weeskinderen in het tehuis “Samaritan Centre”, Limpopo Zuid-Afrika

1999-2002

Psychologisch consult

In 2002 behaalde ik mijn diploma aan Lessius in Antwerpen. Ik koos voor de afstudeerrichting keuze klinisch psychologie met als eindverhandeling: “ Waarom? Daarom. Situering van de waarom-vraag in de taalontwikkeling en in de theorieën van Chomsky, Vygotsky en Piaget.”

sinds 2019

Eerstelijns vroedvrouw

Ik wilde mensen helpen en ondersteunen, daarom begon ik in februari 2019 als zeflstandige vroedvrouw in de eerste lijn binnen vroedvrouwenpraktijk InTeam. Pre- en postnatale zorgen voor iedere mama en koppels!  Luisteren, informatie geven en medsiche zorgen bieden zijn de sleutelwoorden tijdens deze momenten.

sinds juni 2014

Pedagogisch ondersteuner en psychologe:  kinderopvang Stad Brussel

In deze functie sta ik in voor de pedagogische invulling binnen de kinderopvang. Daarnaast is het welbevinden van nul tot drie jaar van belang, aan de hand van observaties beantwoord ik de vragen en moeilijkheden van de ouders en kinderbegeleidsters.

September 2011 - Juni 2014

Directrice kinderopvang Stad Brussel

Instaan voor de dagelijkse leiding van een opvanglocatie voor kinderen van nul tot drie jaar.  Het pedagogische beleid uitstippelen, teammanagment, boekhouding, voeding en hygiëne. Een tipje van de sluier binnen het dagelijks reilen en zeilen van de kinderopvang.

Sinds 2013

gastdocent "kinderzorg" Ferm

Doceren van de cursus "kinderzorg" voor de toekomstige oppaser zieke kinderen. Theoretisch kader schetsen van nodige zorgen die toegediend kunnen worden aan huis. Praktisch oefenmomenten ter voorbereiding om in het werkveld te kunnen treden.

CV: CV
bottom of page