top of page

Prenatale opvolging 

Postnatale zorgen 

Praktisch 

Zwanger zijn is een periode met heel wat veranderingen en vragen. Wil je jou goed informeren, voorbereiden en laten begeleiden dan wil ik dit heel graag doen als vroedvrouw. Samen zal ik je door de

zwangerschap loodsen en voorzien van informatie en medische

opvolging.

Volgende invulling mag je verwachten tijdens je prenatale

opvolging: 

 • Nemen van gewicht en bloeddruk

 • Bepalen van de ligging van de baby vanaf 28 weken

 • Bepalen van je baarmoederhoogte om groei van je baby op te volgen

 • Beluisteren van de harttonen (vanaf 12 weken zwangerschap)

 • Bloedafname, urinecontrole indien nodig

 • informatie geven ter voorbereiding van het volgende stadium van de zwangerschap

Naast dit alles zal er een medisch dossier worden opgemaakt ter opvolging en mijn luisterend oor is steeds aanwezig.

Kan je het ziekenhuis (snel) verlaten en heb je nood aan verdere medische opvolging? Wil je jou thuis laten begeleiden door een vroedvrouw om je gerust te stellen, medische opvolging mama en baby, info te krijgen over het nieuwe ouderschap en leven.

Volgende mag je zeker verwachten bij je thuiskomst:

 • Medische opvolging van de mama

 • Medische opvolging van de baby

 • Bloedafname bij baby tussen 72 en 96uur nl. Guthrie-test ( metabole aandoeningen)

 • Begeleiding en advies bij de verzorging van de baby, bv. babybadje

 • Begeleiding en advies bij borstvoeding

 • Emotionele ondersteuning

Zorgen op maat met aandacht voor de nieuwe situatie, tijd nemen om te ondersteunen zijn kern elementen van mijn werk als vroedvrouw. 

Ik werk als geconventioneerde vroedvrouw, indien je een Belgische mutualiteit hebt reken ik onmiddellijk af met de mutualiteiten. Indien niet krijg je een getuigschrift met de prestaties voor terugbetaling door de verzekering. Ik hanteer de nomenclatuurtarieven vooropgesteld door het RIZIV . 

 

Ik werk volgens de kwaliteitsrichtlijnen van het ‘Good Practice’ label, waardoor ik kwaliteitsvolle zorg kan verzekeren. 

Er wordt bij het eerste postnatale huisbezoek een éénmalige forfait van €30 aangerekend voor de opmaak van het elektronisch dossier en administratie, gebruik medische materialen, 24/7 bereikbaarheid en 7/7 zorg. 
 

Postnataal wordt er een kilometervergoeding per huisbezoek aangerekend, deze ligt tussen €5 en €12 afhankelijk van je woonplaats. 
 

Alle extra kosten worden per factuur opgestuurd de maand na de prestaties en worden overgeschreven per bankopdracht.  

bottom of page